TLS ASSET MANAGEMENT

TLS Asset Managemet Sp. z o.o. to podmiot wyspecjalizowany w zakresie świadczenia usług związanych z wybranymi podatkowo-finansowymi aspektami zarządzania majątkiem przedsiębiorstw w szczególności związanymi z:

– rozliczeniami nowych inwestycji,
– efektywnym rozliczaniem podatku od nieruchomości,
– inwentaryzacją i amortyzacją środków trwałych,
– ustalaniem wartości majątku oraz poszczególnych jego składników.

czytaj więcej
Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie członków naszego zespołu, zdobyte na największych projektach inwestycyjnych w Polsce, spostrzegliśmy, iż obszar rozliczeń związanych z majątkiem przedsiębiorstw zwykle zawiera istotny potencjał optymalizacyjny w zakresie amortyzacji podatkowej oraz podatku od nieruchomości.
Ze względu na fakt, iż obszar ten znajduje się na styku regulacji wynikających z norm technicznych (jak Prawo budowlane, czy warunki techniczne) oraz przepisów ustaw podatkowych i rachunkowych – stwarza unikatowy przedmiot do analizy. I dopiero umiejętne połączenie obu tych dwóch reżimów prawnych daje szerokie możliwości do wdrażania rozwiązań zwiększających efektywność rozliczeń. Ideą powstania naszej Spółki, było skupienie kompetencji nabytych podczas pracy przy dużych projektach inwestycyjnych odnośnie technicznych aspektów inwestycji oraz szerokiej wiedzy podatkowej – aby móc zaoferować przedsiębiorstwom specjalistyczną usługę zmierzającą do zwiększenie efektywności dokonywanych rozliczeń w tym zakresie.

AKTUALNOŚCI

VAT Checker

Przygotowane przez nas narzędzie VAT CHECKER umożliwia automatyczną weryfikację wielu kontrahentów jednocześnie pod kątem ustalenia: statusu czynnego podatnika VAT, statusu zarejestrowania podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT UE). Wszystkie...
ROZLICZANIE NOWYCH INWESTYCJI
Realizując nową inwestycję w przedsiębiorstwie warto, na etapie jej projektowania, realizacji lub planowanego zakończenia – przeanalizować jej poszczególne etapy pod kątem technicznym, a także podatkowym i bilansowym związanym z przyszłym rozliczeniem inwestycji.
Poprawne rozliczenie środków trwałych powstałych podczas realizowanej inwestycji może w znaczny sposób zwiększyć efektywność przyszłych odpisów amortyzacyjnych na gruncie podatku dochodowego, a także pomóc ustalić odpowiednio podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości.
Ponieważ posiadamy gruntowne przygotowanie merytoryczne w tym zakresie, przeprowadzamy nasze projekty zawsze w oparciu o najwyższe standardy, obwiązujące przepisy prawa oraz orzecznictwo.
Często uczestniczymy w pracach już od samego początku procesu inwestycyjnego, na wdrożeniu efektywnej polityki amortyzacyjnej kończąc.
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Podatek od nieruchomości jest nieodłącznie związany z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i procesem zarządzania ich majątkiem. Z doświadczenia wiemy, że właściwe wyliczenie podstawy opodatkowania może prowadzić do znacznych oszczędności podatkowych.
Dokonujemy pełnej analizy poprawności rozliczeń tego podatku m.in. poprzez pełną analizę majątku przedsiębiorstwa, w tym przeprowadzenia wizji lokalnych, pod kątem uzyskania możliwych oszczędności podatkowych w oparciu o przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz prawa budowlanego oraz praktykę orzeczniczą.
Realizując projekt związany z rozliczeniami podatku od nieruchomości analizujemy majątek przedsiębiorstwa w odniesieniu do jego technicznej budowy, funkcjonowania oraz właściwości.
Dzięki zdobytemu podczas wielu projektów doświadczeniu jesteśmy w stanie skutecznie przeprowadzić projekt i przedstawić możliwe oszczędności podatkowe.
Podchodzimy kompleksowo i dbamy o prowadzenie projektu na każdym jego etapie – od analizy wewnętrznej, poprzez proces decyzyjny, aż do reprezentacji klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.
INWENTARYZACJA I AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Istniejący majątek, często kwalifikowany w czasach, w których nie było jeszcze ani ustaw o podatkach dochodowych, ani o podatkach i opłatach lokalnych – to obszar, który częstokroć kryje w sobie ukryty potencjał i w którym czujemy się bardzo swobodnie.
W powyższym zakresie:

– dokonujemy szczegółowych przeglądów majątku,

– wykonujemy analizy kwalifikacji poszczególnych środków trwałych,

– dokonujemy analizy efektywności rozliczania nakładów inwestycyjnych i polityki remontowej,

– bierzemy udział w inwentaryzacjach i oznaczaniu majątku,

– przygotowujemy kompleksowe procedury dotyczące zarządzania majątkiem.

Nasze doświadczenie uczy, że wnioski będące wynikiem naszych projektów w większości przypadków wnoszą dodatkową wartość do rozliczeń przedsiębiorstw, bądź poprzez bezpośrednią ich optymalizację, bądź też inicjując okazje dla większych procesów restrukturyzacyjnych.

PROFESJONALNE WYCENY
Ze względu na naszą specjalizację w zakresie analizy możliwości zwiększania efektywności rozliczeń związanych z nieruchomościami – zdajemy sobie sprawę, iż odpowiednie ustalenia wartości poszczególnych elementów może mieć znaczenie podstawowe. Dlatego w ramach naszych usług, proponujemy również dokonywanie wycen majątkowych w szczególności w zakresie:

  • wycen nieruchomości,
  • wycen maszyn i urządzeń,
  • wycen elementów budowlanych,
  • wycen wartości początkowych środków trwałych.

Dodatkowo dokonujemy wycen przedsiębiorstw, ograniczonych praw rzeczowych na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych, ubezpieczenia majątku, leasingu oraz sprawozdań finansowych.
Dzięki kompleksowej analizie rynku, znacznemu doświadczeniu oraz szczegółowej znajomości zagadnień związanych z majątkiem firm, nasze podejście umożliwia znaczne zwiększenie skuteczności proponowanych rozwiązań.

USŁUGI INŻYNIERSKIE
Biorąc pod uwagę wąską specyfikę naszych usług, często niezbędne staje się skorzystanie ze specjalistycznych usług inżynierskich obejmujących w szczególności:

– przygotowanie ekspertyz i opinii budowlanych,

– dokonanie technicznej kwalifikacji składników majątku,

– wykonanie profesjonalnych pomiarów powierzchni użytkowej,

W TLS-AM współpracujemy na stałe z wysokiej klasy specjalistami z branży budowlanej, jak i specjalistami z zakresu technicznej kwalifikacji maszyn i urządzeń.

ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE
W trakcie naszych projektów częstokroć spotykamy się z sytuacjami, w których pewne przyjęte procesy nie zawsze sprzyjają efektywnemu przepływowi informacji.
Zajmujemy się tworzeniem i realizowaniem rozwiązań informatycznych wspierających użytkowników w ich codziennej działalności związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.
Nasze narzędzia są odpowiedzią na zidentyfikowane trudności i zawsze dotyczą konkretnych problemów i zagadnień.
PRZEMYSŁAW ŁABĘDZKI

PRZEMYSŁAW ŁABĘDZKI

Partner
TLS Asset Management

ARKADIUSZ TATAR

ARKADIUSZ TATAR

Partner
TLS Asset Management
SZYMON ŁUSZCZYŃSKI

SZYMON ŁUSZCZYŃSKI

Project Manager
TLS Asset Management
PIOTR BARDADYN

PIOTR BARDADYN

Account Manager
TLS Asset Management

KONTAKT

TLS Asset Management Sp. z o.o.

ul. Michalczyka 5
53-633 Wrocław

TLS Asset Management Sp. z o.o.
Biuro/siedziba: Legnicka Business House | ul. Legnicka 56 | 54-204 Wrocław
NIP: 8952104981 | REGON:365869420 | KRS: 0000663560
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego